โอ้ย…อิจฉาสุดๆ!!! รวม 25 อาชีพ “เงินเดือนสูงปรี๊ด” ที่สุดในไทย มีอาชีพไหนบ้าง…ส่องด่วน

วันนี้เจ๊สกายได้ติดตามข่าวและกระแสต่างๆมาฝากลูกเพจที่กำลังติดตามเพจของเราอยู่นะคะ ถ้าอยากรู้ว่าเจ๊สกายนำข่าวอะไรมาฝาก ตามทีมงานเจ๊สกายไปดูกันเลยค่ะ

เจ๊สกายได้นำข้อมูลการสำรวจของ “แมนพาวเวอร์กรุ๊ป” บริษัทจัดหางานชื่อดังของไทย และ กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับอาชีพหรือตำแหน่งงานในสายงานต่างๆ ที่มีรายได้ดี “เงินเดือนสูง” ในประเทศไทย ซึ่งเราได้ทำการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนของรายได้เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆ ไปดูกันเลยครับว่าตำแหน่งงานไหนที่ได้เงินเดือนสูงๆ จนน่าอิจฉากันบ้าง

10 อาชีพที่มีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาท แต่ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท

 

1. ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและจำหน่ายสินค้า มีรายได้ 85,000 บาท/เดือน
2. นักคณิตศาสตร์ มีรายได้ 73,000 บาท/เดือน
3. ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านการบริการทางธุรกิจ มีรายได้ 70,000 บาท/เดือน
4. แพทย์ มีรายได้ 69,000 บาท/เดือน
5. ผู้จัดการปฏิบัติการด้านการผลิต มีรายได้ 67,000 บาท/เดือน
6. ผู้จัดการทั่วไปด้านการผลิต มีรายได้ 64,000 บาท/เดือน
7. ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา มีรายได้ 64,000 บาท/เดือน
8. ผู้จัดการทั่วไป มีรายได้ 62,000 บาท/เดือน
9. ข้าราชการอาวุโส มีรายได้ 62,000 บาท/เดือน
10. ผู้เชี่ยวชาญสายงานผลิต มีรายได้ 50,000-60,000 บาท/เดือน

 

 

10 อาชีพที่มีรายได้สูงเกิน 1 แสนบาท

1. ผู้จัดการฝ่ายการก่อสร้าง มีรายได้ 250,000 บาท/เดือน
2. อาชีพนักบิน มีรายได้ 241,000 บาท/เดือน
3. วิศวกรเหมืองแร่ มีรายได้ 235,000 บาท/เดือน
4. ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีรายได้ 153,000 บาท/เดือน
5. ผู้จัดการฝ่ายบริหาร มีรายได้ 152,000 บาท/เดือน
6. ผู้บริหารและกรรมการ มีรายได้ 138,000 บาท/เดือน
7. ผู้พิพากษา มีรายได้ 121,000 บาท/เดือน
8. สถาปนิก มีรายได้ 117,000 บาท/เดือน
9. ผู้บริหารองค์การนายจ้าง-ลูกจ้าง มีรายได้ 106,000 บาท/เดือน
10. วิศวกรเคมี มีรายได้ 105,000 บาท/เดือน