#ขอทรงพระเจริญ!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โปรดเกล้าฯพระราชทานพระยศ “พันโทหญิง” พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

วันนี้เจ๊สกายได้ติดตามข่าวและกระแสต่างๆมาฝากลูกเพจที่กำลังติดตามเพจของเราอยู่นะคะ ถ้าอยากรู้ว่าเจ๊สกายนำข่าวอะไรมาฝาก ตามทีมงานเจ๊สกายไปดูกันเลยค่า

ราชกิจจานุเบกษา ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระยศทหาร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระยศ พันโทหญิง ให้ ว่าที่พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ซึ่งได้รับราชการ มาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560