#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ!! “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” พระพักตร์สดใส เสด็จฯออกจากรพ.แล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระชนมายุ 5 รอบ

วันนี้เจ๊สายและทีมงานได้ติดตามข่าวสารมาฝากลูกเพจที่น่ารักทุกคนนะคะ ถ้าพร้อมแล้ว ตามทีมงานเจ๊สกายไปดูกันเลยค่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 5 รอบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จด้วย

 

ทั้งนี้เมื่อเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 5 รอบแด่พระสงฆ์ 61 รูป ที่เจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา แล้วทรงจุดเทียนมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 61 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบเฟือง แล้วทรงประเคนครอบเฟือง แด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทาน เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

 

ส่วนนายประยูร พ่อของนายศุภวิทย์ได้กล่าวเพียงสั้นๆว่า สอนลูกมาตลอดว่าขอให้ใช้เงินอย่างมีประโยชน์ และลูกชายก็ไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจ และสิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือ มีความภาคภูมิใจที่ธงชาติไทยไปไสวในต่างแดน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสนองเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย โดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะการวิจัยศึกษาและบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ที่สำคัญทรงจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอน และเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นการช่วยบุกเบิกเทคโนโลยีในด้านตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและระบบประสาทที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างสูงสุดในการให้บริการแก่ประชาชนคนไทย

 

อีกทั้งการพัฒนาศึกษาวิจัยด้านสารเภสัชรังสีต่างๆอย่างต่อเนื่องทำให้ ปัจจุบันศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ มีศักยภาพในการผลิตสารเภสัชรังสีได้หลากหลายชนิด ที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง และระบบประสาทที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เป็นศูนย์กลางการผลิตสารเภสัชรังสี จากเครื่องไซโคลตรอน ที่สามารถจำหน่ายสารเภสัชรังสี ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีเครื่องเพท-ซีที อีกทั้งให้บริการตรวจเพท-ซีที สแกนผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา และผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ นอกจากนี้ยัง ทรงแสวงหาความร่วมมืองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กับนานาประเทศ เพื่อยกระดับการรักษาให้ได้มารตฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลและรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ พอ.สว.เสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น