พระจันทร์ยิ้ม (วันนี้ก็มีนะ เงยหน้ามองท้องฟ้าดู) เกิดจากอะไร !?

ปรากฏการณ์พระจันทร์ยิ้ม หรือที่เรียกว่า ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน ซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะคล้ายใบหน้าของคนที่กำลังยิ้ม โดยดาวคู่ที่เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้น ได้แก่

ดาวศุกร์ และ ดาวพฤหัสบดี และเมื่อมองจากโลก จะเห็นว่าอยู่ห่างกัน 2 องศา ในระยะท้องฟ้า และจะมีดวงจันทร์เสี้ยว ขึ้น 3 ค่ำ อยู่ด้านล่างระหว่างดาวทั้งสองดวง และห่างกัน 2 องศา ซึ่งสามารถสังเกตได้ในประเทศไทยครั้งล่าสุดในปี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้

และปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนนี้ จะเกิดขึ้น 2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 10 เดือน ทุก ๆ 2 ปีครึ่ง มีลักษณะเป็นดวงดาว 3 ดวง ซึ่งได้แก่ ดาวศุกร์ (ดาวประจำเมือง) ดาวพฤหัสบดี และ ดวงจันทร์ โคจรเข้ามาใกล้กัน โดยดวงจันทร์หงายอยู่ด้านล่างของดาวอีก 2 ดวง และอยู่ในระยะที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ปรากฏการณ์นี้จะมองเห็นได้ไม่นานนัก ส่วนใหญ่เกิดขึ้นช่วงเวลาหัวค่ำ เพราะดาวจะตกเร็วลับจากขอบฟ้าจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองตลอดเวลา